วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณ ออกแบบ เขียนแบบ 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุระบบอัตโนมัติ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และมอเตอร์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความต้านทานฉนวน ความเสื่อมของอุปกรณไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม

ศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับภาพรวมของระบบพลังงานไฟฟ้า

มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า