145268
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
22
7
55
145109
383
515
145268

Your IP: 3.229.142.91
Server Time: 2021-10-27 17:23:32

ข่าววิ่ง

เว็ํบไซด์น้องใหม่ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี www.krufifa.com(ครูไฟฟ้า.คอม) :


บุคลากร

boos1 

นายสิรวิชญ์  ธนเศรษฐ์วงศ์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 001

นายธีรชัย   อินนวล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ 

f03

นายประหยัด สมบัติทอง
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

นายประเสริญ หอมนาน
ครูประจำแผนกช่างไฟฟ้า

นายพุทธิพงษ์ พานิช
ครูประจำแผนกช่างไฟฟ้า  

นายไพโรจน์ ช่วยนุกูล
ครูประจำแผนกช่างไฟฟ้า  

f04

f02

f08 

นายสุริยา ทองนพตุณ
ครูประจำแผนกช่างไฟฟ้า 

นายวิสุทธิ์ พุทธิศาวงศ์
ครูประจำแผนกช่างไฟฟ้า 

นายมงคล นาคประสม
ครูประจำแผนกช่างไฟฟ้า 

f01

f10 

f11

นายสุรพล ช่วยดำรงค์
ครูประจำแผนกช่างไฟฟ้า  
นายสุรทิน คงเมือง
ครูประจำแผนกช่างไฟฟ้า 
นายวรพงษ์ ภาราทอง
ครูประจำแผนกช่างไฟฟ้า 
f09 f12  f14 
นายกฤษณ์ โชติพันธ์
ครูประจำแผนกช่างไฟฟ้า 
นายจรัส จุลเด็น
ครูประจำแผนกช่างไฟฟ้า  
นายกิจจา แก่นศิริ
ครูประจำแผนกช่างไฟฟ้า 
f13 01 person
  นายภานุ บุญญานุพงศ์

ครูพิเศษสอนช่างไฟฟ้า 

 นายเอกรัตน์ ศรีสว่าง

ครูพิเศษสอนช่างไฟฟ้า 

นายพุทธิพงษ์ พานิช
ครูประจำแผนกช่างไฟฟ้า  

person

person 

 

นายพิบูลย์ ศิวายพราหมณ์

ครูพิเศษสอนช่างไฟฟ้า 

นายจาตุรนต์ เจริญรักษ์ 

ครูพิเศษสอนช่างไฟฟ้า