148790
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
7
10
68
148615
7
418
148790

Your IP: 18.207.133.27
Server Time: 2022-07-01 02:04:11

ข่าววิ่ง

เว็ํบไซด์น้องใหม่ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี www.krufifa.com(ครูไฟฟ้า.คอม) :


สารบัญการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

3104-2004 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-3
(Electrical drawing with computer)
คำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร ปวส.2557 

หน่วยที่ ความรู้เบื้องต้นในการเขียนแบบไฟฟ้า
                - 
ประเภทของแบบไฟฟ้า
                - 
ส่วนประกอบของแบบติดตั้งไฟฟ้า

หน่วยที่ 2 การเขียนแบบไฟฟ้า   โปรแกรม AutoCAD 2016
                   
การติดตั้งโปรแกรม AutoCAD 2016
                   
การติดตั้ง AutoCAD Classic ใน Version 2016
                   
การติดตั้ง AutoCAD Classic ใน Version 2017
               - 
ดาวน์โหลดโปรแกรม    หรือ
              

หน่วยที่ การเขียนแบบแปลนอาคารด้วย AutoCAD 2016
                - การตั้งค่าเบื้องต้นของโปรแกรม
                    การตั้งค่าเบื้องต้นก่อนการเขียนแบบ
                    
การสร้างไฟล์ต้นแบบ   วิดีโอ
                - 
การใช้คีย์ลัดใน AutoCAD
                - 
คำสั่งเบื้องต้นในการเขียนแบบไฟฟ้า
                - การเขียนแบบแปลนอาคาร
                    
การสร้างเสา
                    
การสร้างเสาด้วยคำสั่ง Array
                    
การสร้างประตู
                        - 
การสร้างประตูแบบละเอียด
                        - 
การสร้างประตูบานคู่
                    
การสร้างผนัง
                    
การสร้างหน้าต่าง
                    
การเขียนเส้นบอกขนาด

หน่วยที่ 4  การเขียนแบบไฟฟ้าด้วย AutoCAD 2016
                - การเขียนแบบติดตั้งไฟฟ้า
                    
การเขียนแบบสัญลักษณ์ไฟฟ้า
                    
การปรับรูปแบบตัวอักษร
                    
การเขียนตารางอักษรด้วยโปรแกรม Excel
                    
การสร้างบล็อคสัญลักษณ์ต่างๆ ไว้ใช้ภายหลัง
                    
การเปลี่ยนมาตราส่วนของแบบ
                    การเขียนแบบ
                    
การลงดวงโคมบนแปลน
                - การเขียนแบบวงจรควบคุมมอเตอร์
                - 
การเขียนแบบวงจรไฟฟ้า
                - 
การปรับเส้นบอกขนาด
                - 
ปัญหาในการใช้โปรแกรม AutoCAD

หน่วยที่ 5 การพิมพ์งานเขียนแบบ
                 - 
การพิมพ์แบบเป็นไฟล์ pdf
                 - การพิมพ์งานจาก Model
                 - การพิมพ์งานจาก Layout
                      
การสร้างแบบฟอร์มกระดาษเขียนแบบ
                      
การพิมพ์งานจาก Layout
                      
การพิมพ์งานหลายสเกลจาก Layout